Vyšetření

Vyšetření, první i následná, jsou hrazena zdravotní pojišťovnou pacienta. Platí se pouze regulační poplatek 30,00 Kč.

Úkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

  • Potvrzení pro úřady a jiná nezdravotnická zařízení na žádost pacienta nebo příslušného subjektu a se souhlasem pacienta.
  • Lékařské zprávy vyžádané pacientem pro nezdravotnická zařízení nebo na žádost nezdravotnických subjektů se souhlasem pacienta.
  • Rozhovor (konzultace) s rodinným příslušníkem před případnou první návštěvou pacienta v ambulanci.
  • Návštěva lékaře v bytě pacienta bez doporučení praktickým lékařem.