CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ KOLÍN S.R.O.

Hlavní náplní činnosti organizace je provoz nestátního zdravotnického zařízení – psychiatrické ambulance. Psychiatrická ambulance poskytuje zdravotnické služby v oboru psychiatrie. Rozsah poskytovaných služeb zahrnuje komplexně celý obor psychiatrie. Péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Výjimkou jsou úkony, které nespadají do léčebně preventivní péče (jsou uvedeny v ceníku výkonů a služeb). K vyšetření není zpravidla vyžadováno doporučení praktickým lékařem. V některých případech je však toto doporučení žádoucí a je vyžadováno. K vyšetření je zapotřebí se objednat (telefonicky nebo e-mailem).

Rozsah problematiky v oboru ambulantní psychiatrie:

Afektivní poruchy – poruchy nálad (depresivní poruchy, úzkostné poruchy a podobně)
Psychotické poruchy
Poruchy spánku
Poruchy osobnosti
Reaktivní stavy – nasedající na vnější zátěž (rodinnou, pracovní a podobně)
Organické poruchy, demence, problematika gerontopsychiatrie
Mentální retardace
Další oblasti a okruhy – sexuologie, poruchy způsobené užíváním návykových látek, poruchy příjmu potravy – na tyto oblasti se pracoviště nezaměřuje a poskytuje pouze prvotní intervenci či konzultaci

MUDR. ROBERT BROCK

Vzdělání: Lékařská fakulta Karlovy univerzity v Hradci Králové

 

Atestace: neurologie 1. stupeň 1993, psychiatrie 1. stupeň 1998, psychiatrie 2. stupeň 2001

 

Lékařská praxe: neurologické odd. Nemocnice Kolín, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

Soukromá psychiatrická praxe od roku 2002

 

Smluvní zdravotní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP, 111), Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZP MV 211), Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP, 207), Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP, 201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP, 205), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ, 209), Revírní bratrská pokladna (RBP, 213)

NAŠE SLUŽBY

Psychiatrie

Poradenství v oblasti zdravého životního stylu, vztahů apod.

Fototerapie – terapie jasným světlem

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Jarní prázdniny 2024

V týdnu jarních prázdnin 26.2. – 1.3. je ambulance z důvodu dovolené mimo provoz.

Aktualizovaný ceník fototerapie

5 návštěv po 30 min. – 700 Kč, 10 návštěv po 30 min. – 1.400 Kč.

KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ

Telefonické objednávání: PO a ST 8 -12 hod a 13 – 14.30. ÚT a PÁ 8 – 12 hod

Tel.: 321 719 890, Mobil: 724 807 359

ORDINACE KOLÍN

Kutnohorská 21, Kolín 4

Tel.: 321 719 890
Mobil: 724 807 359
E-mail: info@psychiatrie-kolin.cz

Po: 8.30–12.00, 13.00–18.00
Út: 8.30–12.00
St: 8.30–12.00, 13.00–18.00
Pá: 8.30–12.00

ORDINACE ČESKÝ BROD

Pod Malým vrchem 1378, Český Brod

Tel.: 321 610 443
Mobil: 724 807 359
E-mail: info@psychiatrie-kolin.cz

Čt: 9.00–12.00, 12.30–15.30

NÁŠ TÝM

MUDr. Robert Brock – lékař – psychiatr
Lenka Brunclíková – sestra

Externí zaměstnanci:
Mgr. Radka Brocková – provozní zaměstnanec, asistentka
PaeDr. Richard Borecký – poradenství v oblasti zdravého životního stylu a vztahů

ZANECHTE NÁM ZPRÁVU