Ceník

Ceník

– výkonů neproplácených z veřejného zdravotního pojištění
– výkonů, které v individuálních případech nemohou být z veřejného zdravotního pojištění proplaceny

Lékařská zpráva na žádost pacienta (lékařské zprávy pro jiné ošetřující lékaře v průběhu ambulantního sledování jsou hrazeny ze zdravotního pojištění) – 300,00Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta (výpisy pro jiné ošetřující lékaře v průběhu nebo při ukončení ambulantního sledování jsou hrazeny ze zdravotního pojištění) – 400,00Kč

Potvrzení na žádost pacienta – 100,00Kč

Vyjádření o zdravotním stavu v souvislosti se zdravotní způsobilostí (např. pro zaměstnavatele, pro Úřad práce, v právních záležitostech apod.) – 260,00Kč

Komplexní psychiatrické vyšetření – 1600,00Kč

Cílené psychiatrické vyšetření – 800,00Kč

Kontrolní psychiatrické vyšetření – 400,00Kč

Vyšetření pro zaměstnavatele, pro účely zdravotní způsobilosti k řidičskému průkazu, zbrojnímu průkazu apod. – 800,00Kč

Intramuskulární injekce – 120,00Kč

Pohovor (konzultace) s rodinou (pokud se pohovor týká pacienta v ambulantním sledování, je hrazen se zdravotního pojištění) – 400,00Kč